Privacy Statement


SAV zal de adressen van haar klanten slechts gebruiken voor haar eigen administratie. Indien de klant daarvoor toestemming heeft gegeven zal op geregelde tijden een nieuwsbrief worden toegezonden. De adressen worden uitdrukkelijk nooit ter beschikking van derden gesteld.